Du kan tjene penge på rigtig mange måder online. Salg kan være i form af ydelser eller fysiske ting.

Som du kan læse her på siden, kan du tjene penge ved at sælge ydelser hvilket affiliate i bund og grund er. Men når du arbejder med online marketing, så gælder det selvfølgelig også fysiske ting, hvor salg af dine produkter i sidste ende, vil give den højeste indtjening(dog også noget mere langsigtet og krævende). For du kan faktisk forholdsvis nemt tjene penge på brugte ting.

Tjen penge på din brugte Iphone online ved hjælp af online marketing. En brugt Iphone 6 kan uden problem give en indtjening, og danne basis for at du kan tjene mere. Det er selvfølgelig ikke noget du bliver rig på, men det danner grundlag for at bygge videre, da det koster penge at tjene penge.

Her får du et par tips til, hvordan du kan tjene ekstra penge online der måske danner ramme for en rigtig god indtjening på sigt.

Tjen ekstra penge online med brugte ting?

At sælge en enkelt brugt Iphone bliver du nok ikke rig af. Du kan dog med fordel blive inspireret af Mac-Shack der har specialiseret sig i salg af brugte Iphones, og eskaleringen er netop, hvad der giver indtjeningen.

Salg af brugte ting kræver arbejde, men kan dog også give en god indtjening. Den kan f.eks. gøre, at du slipper for at tage SU-lån eller tjener ekstra penge til f.eks. at betale bleer, tøj og alle de andre ting små børn kræver; helt ligesom ekstra penge kan hjælpe dig i din specifikke situation.

Hvad du måske finder uinteressant og gammel, kan være noget en anden vil elske. Her behøver det ikke nødvendigvis være en retro forkærlighed, men fordi køberen gerne vil spare penge i forhold til at skulle købe f.eks. en ny Iphone.

At tømme skabe og skuffer vil selvfølgelig hurtigt få dit varelager til at løbe tør, og vil ikke give penge på sigt. Derfor skal du bruge tid på at finde billige produkter, og sælge dem dyrere; Godt gammeldags købmandsskab. Her gælder det selvfølgelig først og fremmest om, at finde hvad andre efterspørger(tjek facebook grupper, køb og salg m.m.).

Sælg brugte ting

Du kan købe brugte ting og sælge dem via Facebook, Dba eller bygge din egen webshop måske? Her kommer det selvfølgelig an på budgettet, for det kræver penge at tjene penge.

Du kan også bruge Alibaba og købe billige produkter under en bestemt grænse, er gratis at få tilsendt i fragt. Det er en udbredt ting, som rigtig mange kører dropshipping på både i Danmark ligesom med Shopify på Amazon. Start ud med at finde nogle billige produkter som også er udbredte i Danmark, og find ud af om disse er rentable i forhold til, hvad dit afkast er.

Retro ting har altid været et hit blandt en forholdsvis stor målgruppe, og retro ting vil også være et hit i fremtiden. Her kan du overveje at satse på bestemte nicher hvor du kan opbygge en hjemmeside med webshop salg på sigt. Når du begynder at tjene penge, kan du investerer disse penge til at købe dyrere produkter, som igen vil give et større afkast.

Hemmeligheden

Hele hemmeligheden ved at tjene penge online er ikke så meget hvordan, men hvad folk køber(og konkurrencen). Derfor bør du satse på at udvikle din forretning fra at sælge billige brugte ting lidt dyrere via facebook grupper, til at udvikle en forretning i bestemte nicher hvor du opnår meget viden om. Denne kan du bruge til udvikle webshoppen med produkter i de valgte nicher. Affiliate er en god forretning, men det store afkast som vil holde på sigt, er at sælge folk produkter du selv ejer og som du får hele afkastet af.